Optocht Donderdag Meppeldag vulde de stad

Wordt het aantal feestelijke themawagens van verenigingen of omliggende dorpen minder of is dat optisch bedrog? Loopgroepen en reclamewagens waren rijkelijk aanwezig. Maar er ligt een uitdaging voor de organisatie het aantal versierde wagens weer op te krikken. Geen eenvoudige taak afgaande op de geluiden uit de dorpen om Meppel heen. Hoe stimuleer je de verenigingen en straten weer op de kar te klimmen. Wat voorbij trok had wel een feestelijke uitstraling en daar gaat het uiteindelijk om.

Een beetje carnaval van het Noorden en gadgets genoeg. De 1e prijs ging naar de Nije Bijen uit Nijeveen, de 2e naar de wagen van Mini Meppel. De 1e prijs voor de loopgroepen naar Okidokie. Meer straks op www.rtvmeppel.nl

Foto’s Leo de Harder