Opening nieuwe tentoonstelling Stichting Oud Meppel

Ieder jaar organiseert Stichting Oud Meppel een aantal tentoonstellingen met een bepaald thema. Nadat we de hele zomer aandacht hebben besteed aan 100 jaar Wilhelminapark, is het tijd voor de volgende tentoonstelling. Op zaterdag 7 september om 15.00 uur wordt de nieuwe tentoonstelling geopend. Het thema voor deze tentoonstelling is De Meppeler buurten en wijken. Eind 19e eeuw kwam de industrie op gang en de werkgelegenheid groeide, zodat een grotere behoefte was naar betaalbare woningen. De woningbouwvereniging en de gemeente creëerden wijken waar men zich kon huisvesten. Zo ontstonden buurtverenigingen. De taken zijn divers zoals het onderhouden van contacten met de gemeente, behartigen van de belangen van de wijk, zich bezighouden met activiteiten die de sociale samenhang van de buurt/wijk bevorderen zoals het organiseren van wijkfeesten en evenementen. Steeds meer gemeenten zien de kracht van buurtverenigingen. Daarom gaan ze steeds vaker in gesprek met de besturen van deze verenigingen/wijken. Dit is een ontwikkeling die niet meer te stuiten is en die voor nieuwe mogelijkheden zorgt. De tentoonstellingscommissie van Oud Meppel nodigt ieder van harte uit om een kijkje te nemen in de geschiedenis van de verschillende buurten en wijken in Meppel. Vanaf 12 september openen ze op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur de deuren voor belangstellenden.