Opening Design Factory Hogeschool Stenden

Een maand geleden is de Design Factory in gebruik genomen door studenten en docenten. Vrijdag werd het nieuwe studiecentrum van ITEPS van Stenden Hogeschool Meppel officieel geopend door de locatiedirecteurTon Gelmers. Ter gelegenheid van de opening van de Design Factory ontving de Meppeler stichting Jonkman Fonds een schenking van zevenduizend euro van de opgeheven stichting AsBeCo. Meer foto’s op www.rtvmeppel.nl

Foto Ebel Zandstra