Nieuws

Opdracht ‘onderzoek Joodse Eigendommen” vastgesteld

De Colleges van de gemeenten Steenwijkerland en Meppel hebben de hoofdlijn van de opdrachtformulering ‘onderzoek Joodse Eigendommen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog’ vastgesteld. Het belangrijkste doel is helderheid te krijgen over de rol van de voorgangers van deze Overijsselse en Drentse gemeenten ten aanzien van Joodse bezittingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een historicus die een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van Meppel en Steenwijkerland.

Richard Korteland (burgemeester gemeente Meppel):’ Het afgelopen jaar is ook bij ons de behoefte gegroeid om onderzoek te doen naar hoe onze voormalige gemeenten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en erna hebben gehandeld ten aanzien van Joodse eigendommen Dit sluit aan bij de maatschappelijke behoefte die landelijk is ontstaan. Wij zijn ons ervan bewust dat het een delicate kwestie betreft waarbij wij als gemeente
een verantwoordelijkheid hadden, hebben en ook nu nog hebben te nemen.

Foto Loe de Harder