Op zoek naar vleermuizen in Steenwijk

In het kader van de nacht van de vleermuis organiseren IVN Noordwest-Overijssel en KNNV “De Noordwesthoek” op vrijdagavond 23 augustus een vleermuisexcursie in Steenwijk. Vleermuizen, onze enige vliegende zoogdieren, hebben hun schuil- en kolonieplaatsen in gebouwen en in holten in bomen. Sommige soorten zitten altijd in een gebouw zoals een woning of een kerkzolder en andere geven sterk de voorkeur aan bomen. In ons land komen ongeveer 17 soorten vleermuizen voor. We rekenen erop dat we tijdens deze excursie een aantal detecteren.

Datum: Vrijdagavond 23 augustus. Verzamelplaats en tijd: Om 21.00 uur op het parkeerdek van parkeergarage Gasthuispoort aan de Vendelweg in Steenwijk. De excursie zal naar verwachting twee uur duren. Deelname: Gratis voor iedereen, ook voor niet-leden. Informatie: Ton Bode, telefoon 0521-512074.

Foto Pixabay