Nieuws

Op zoek naar sociale huurwoning?

Wie in Drenthe in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning moet minimaal een flink aantal jaar wachten, blijkt uit onderzoek van de NOS.. Hoelang moet je wachten in Meppel? Volgens het onderzoek 7 jaar en 4 maanden. Dat is vanaf het moment van inschrijving tot de toewijzing. Dat is best lang t/o van de meeste overige Drentse gemeenten.

Een van de oorzaken dat er nu zulke lange wachtlijsten zijn, is volgens de NOS dat er de afgelopen jaren in Nederland weinig woningen bij zijn gekomen, dat terwijl de bevolking wel groeide. Tussen 2015 en 2020 steeg het aantal corporatiewoningen maar met 1 procent, terwijl het bevolkingsaantal met 3 procent toenam. Een andere oorzaak is het huisvesten van statushouders. Door het wegwerken van achterstanden is het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning afgelopen jaar flink gestegen .

Overigens worden er in Meppel momenteel 25 woningen gebouwd in de wijk Ezinge. Ook in overige Drentse gemeenten wordt bijgebouwd.