Op korte termijn onderwijs in Nieuwveense Landen

Belangrijkste conclusie onderzoek: wijk is groot genoeg. Het college stelt de raad voor een basisschool te realiseren in Nieuwveense Landen. Er wordt dan een tijdelijk schoolgebouw geplaatst, zodat de&nbspeerste kinderen bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 in hun eigen wijk naar school kunnen. Dit geeft tijd en ruimte om samen met de schoolbesturen PCBO Meppel en Promes een plan te maken voor een definitief Kindcentrum (met twee basisscholen, een gymzaal en kinderopvang).

Voor gym wordt de combinatie met binnensport in Nijeveen onderzocht. Voorgesteld wordt €825.000 in de begroting 2019 op te nemen voor de tijdelijke voorziening. De Meppeler schoolbesturen Promes en PCBO Meppel hebben aangegeven graag met een school in de nieuwe wijk te willen starten. Wethouder Jaap van der Haar: “Scholen zijn een belangrijke ontmoetingsplek in een wijk. Zeker in een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen zien wij deze waarde.

Foto Gemeente Meppel