Op de bres voor streekeigen landschap

Succesvolle pilots leiden tot Aanpak Streekeigen Landschap. Deze week hebben Eibert Jongsma namens Landschap Overijssel en Nico Versteeg namens provincie Overijssel hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor een streekeigen landschap in Overijssel: de Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer. Deze aanpak is het resultaat van succesvolle pilots langjarig beheer en daagt inwoners uit om aan de slag te gaan met het beheer en het behoud van een kwalitatief streekeigen landschap.

Foto Nico Kloek