Ooievaars aansprekende vogels rond Meppel

Over aantallen Ooievaars rond Meppel en met name in het Reestdal hebben we tegenwoordig in deze regio niet te klagen. Dat is wel eens slechter geweest toen er nog maar 20 broedparen in Nederland waren. In de zeventiger jaren was de Ooievaar rond Meppel nauwelijks nog te vinden. De reden was o.a. de intensivering van de landbouw, het toenemend gebruik van pesticiden en de verlaging van de grondwaterstand, dat het leefgebied van de ooievaar drastisch inperkte. Inmiddels heeft de Ooievaar mede door goed landschapsbeheer het Reestdal weer weten te vinden. Dat deel van de regio telt ca 40 broedparen. Als u meer wilt weten over die imposante vogels kijk dan eens op de website van De Lokkerij https://www.delokkerij.nl/

Foto Leo de Harder