Schooltv

Online onderwijs MBO-studenten gaat door

Drenthe College, Noorderpoort, Alfa-college Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting gaan in ieder geval tot 6 mei door op de ingeslagen weg: online onderwijs bieden aan studenten. In uitzonderlijke gevallen – dus als het echt niet anders kan en zonder dat studenten daartoe verplicht worden – kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw. Of bij stagebedrijven uiteraard. De MBO-scholen zetten natuurlijk maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen.

Zij hebben daarbij – samen met de betrokken organisaties – ook nadrukkelijk oog voor kwetsbare studenten. Deze situatie vraagt veelal om maatwerk, creativiteit en doorzettingsvermogen. Van zowel docent als student. En ook hier bundelen we als MBO-instellingen krachten en expertise.

Foto PIxabay