Regio

Onderzoek woonwagenstandplaatsen levert duidelijkheid

Gemeenten kunnen lokaal aan de slag, samen met woonwagenbewoners en corporaties.De wethouders van de gemeente Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden en bestuurders van corporaties Actium, Domesta en Woonconcept gaven opdracht tot dit onderzoek. Huidige hoofdbewoners van de standplaatsen, inwonenden op een standplaats van iemand anders en zogenaamde belangstellenden zijn actief benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn bekend en gepresenteerd aan de gemeenten en corporaties.

Het rapport is ter inzage beschikbaar op de websites van de betrokken partijen. “Wij als woningcorporaties hebben te maken met bijvoorbeeld regelgeving rondom het inkomen en de huurprijs bij het toewijzen van woonruimte. Maar bij deze doelgroep spelen ook familiebanden een belangrijke rol. Bijvoorbeeld over hoe we woonruimte toewijzen en omgaan met wachtlijsten. We gaan daar dit jaar mee aan de slag. Hierbij blijven we goed in contact met de woonwagenbewoners”, besluit Sanne Portengen van woningcorporatie Woonconcept.

Persfoto