Ondertekening Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Meppel

Op donderdag 25 januari hebben vertegenwoordigers van gemeente Meppel, het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Meppel, politie, Openbaar Ministerie en taxiondernemers het nieuwe horeca-convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Meppel ondertekend. Dit nieuwe convenant vervangt het convenant uit 2010. Het doel van het nieuwe convenant is om een prettig en veilig uitgaansklimaat in Meppel te bevorderen. Het convenant werd ondertekend door de heer Korteland (burgemeester), mevrouw Van Regteren (voorzitter KHN afdeling Meppel), de heer Kodden (Basisteamchef politie), mevrouw Roggen (Hoofdofficier van Justitie parket Noord Nederland) en de heer Van den Brink (Taxiondernemers).