Omvorming HBS en Zuiderschool in wooncomplex

Burgemeester en wethouders gaan op hoofdlijnen akkoord met een plan van Schavast voor een wooncomplex tussen de Prinses Marijkestraat en het Zuideinde. De voormalige HBS wordt omgevormd tot appartementen, de voormalige Zuiderschool deels getransformeerd tot stadswoningen en op het omliggende terrein worden diverse woningen gebouwd. De gemeente vraagt Schavast bij uitwerking van het plan aandacht te besteden aan onderdelen als vormgeving en mate van detaillering van panden en inrichting van de openbare ruimte. In de HBS komen veertien luxe loftappartementen. De aanbouw van de HBS uit 1959 maakt plaats voor vijf stadswoningen. In de voorste vleugel van de Zuiderschool komen vier stadswoningen, waarbij het trappenhuis de basis vormt voor een van de meest bijzondere woningen in Meppel. Op het binnenterrein staan straks zestien hofwoningen in en rond de monumentale gymzaal. Aan het Zuideinde is plaats voor één vrijstaande woning. Schavast zal na de gesprekken met de omgeving een definitief plan uitwerken en een voorontwerp bestemmingsplan voorbereiden. Het bestemmingsplan zal uiteindelijk voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Foto: Schavast