Officiële overdracht peilbeheer Zuidoost-Drentse kanalen

Met de Hoogeveensche Vaart symbolisch op de achtergrond heeft de provincie Drenthe het peilbeheer van de Zuidoost-Drentse kanalen officieel overgedragen aan de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Concreet betekent dit dat beide waterschappen enkele gemalen en aflaatwerken overnemen en naast de waterkwaliteit nu ook verantwoordelijk zijn voor de waterpeilen. Tevens werd het geactualiseerde Waterakkoord Drenthe ondertekend. Met de nieuwe afspraken en de overdracht kan het waterbeheer op de kanalen tussen Meppel en Coevorden nog beter worden afgestemd op de verschillende functies, zoals landbouw, natuur en recreatievaart.