Nieuwjaarsbijeenkomst Welzijn Ouderen Nijeveen

De woensdag gehouden Nieuwjaarsvisite van de stichting Welzijn Ouderen Nijeveen in het Dorpshuis de Schalle werd bezocht door ruim 100 personen. In zijn openingswoord kon voorzitter Gert Wisselink melding maken van een geslaagd 2018 van de stichting. Afscheid werd genomen van de bestuursleden Bertus Hamberg en Henk Hofman. Beide bestuursleden ontvingen een passend afscheidscadeau. In hun plaatsen werden Jan Timmerman en Hans van Velzen benoemd. Vervolgens verschenen Rita de Groot en Albert Vriend in klederdracht ten tonele die als Pieternel en Thomasvaer het wel en wee in de gemeente Meppel in het afgelopen jaar voor het voetlicht brachten. Veel onderwerpen passeerden de revue. Uiteraard werd ook melding gemaakt van de nieuwe poot aan de stichting Welzijn Ouderen: het bridgen met inmiddels 28 deelnemers. Rita had gezorgd voor herkenbare teksten in dichtvorm, een ware prestatie. Het middagprogramma werd verder verzorgd door Marga Kool en Jan Veenstra. Hun verhalen en gedichten werden in het Drents gepresenteerd. Humor en ernst wisselden elkaar af. De herkenbaarheid van de geschetste situaties en hun prachtig taalgebruik met Drentse woorden, die in de dagelijkse omgangstaal steeds minder worden gebruikt, werden door het publiek zeer gewaardeerd. De passende muzikale omlijsting met liedjes gezongen door Geert Jan Brader droeg bij aan deze geslaagde middag.

Foto: Ebel Zandstra