Nieuwe voorganger Apostolisch Genootschap

Sinds zondag 29 april is Remko Horstmanshoff de nieuwe voorganger van het Apostolisch Genootschap aan de Witte de Withstraat 2. De voorganger is net als de andere geestelijk verzorgers een vrijwilliger uit de plaatselijke gemeenschap. Voorgangers binnen het Apostolisch Genootschap doen dit naast hun dagelijks werk. Hij werkt daarom nauw samen met de andere leden van de gemeenschap. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd Remko Horstmanshoff door bestuursvoorzitter Bert Wiegman benoemd.

Remko Horstmanshoff volgt Frits Heidinga op, die zes jaar voorganger was. Horstmanshoff is 45 jaar, getrouwd en vader van twee zoons. Naast voorganger is hij werkzaam als juridisch beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Meppel. Remko: “Ik vind het fijn deel uit te maken van een gemeenschap van mensen die willen nadenken over de bedoeling van hun leven, in voor- en tegenspoed. Daarom heb ik ja gezegd op de vraag of ik voorganger wil zijn. Ik vind het belangrijk dat ons gedachtengoed doorgaat, verspreid wordt en dat er een gemeenschap is waarin we elkaar vinden.” Meer informatie op www.apgen.nl/Meppel.

Apostolisch Genootschap
Het Apostolisch Genootschap biedt religieus-humanistische ontmoetingsplaatsen voor wie bewust met zingeving bezig wil zijn. De leden inspireren elkaar eigen antwoorden op levensvragen te vinden. Apostolischen geloven dat al het leven voortkomt uit één oorsprong. Mensen zijn dus gelijkwaardig en in de kern met elkaar verbonden. Dat geeft mensen de verantwoordelijkheid zorgvuldig om te gaan met elkaar en de wereld. De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 leden verspreid over 68 gemeenschappen. Zie ook www.apgen.nl.

Foto www.apgen.nl/Meppel.