Nieuwe stichting redding voor Grote Kerk

De toekomst voor de Grote of Maria Kerk lijkt verzekerd met de oprichting van een nieuwe stichting. De Stichting Grote of Maria Kerk heeft ten doel het beheren en exploiteren van de kerk aan het Kerkplein. Daarover is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de Protestantse Gemeente Meppel. De Protestantse Gemeente en de nieuwe stichting moeten de toekomst van de kerk veilig stellen. Daarbij wordt mogelijk gedacht aan het houden van kerkdiensten, uitvaarten, huwelijken en tal van activiteiten in de cultureel-maatschappelijke sfeer. Die vinden daar nu ook al plaats, zoals het Ondernemersgala, concerten van koren en orkesten, de uitvoering van de Matthäus Passion en Oranjeborgh hield er een expositie met foto’s van cliënten. Het bestuur denkt aan een nauwe samenwerking met Schouwburg Ogterop.