Nieuwe kaart Drentse vaarwegen

Het nieuwe vaarseizoen is weer van start. Brug- en sluiswachters staan sinds begin april klaar om de vaarrecreanten in Drenthe te ontvangen en te bedienen. Bij binnenkomst van de provincie ontvangt elke schipper de nieuwe Vaarroutekaart Drenthe. In deze handzame vouwkaart staat alles wat de vaarrecreant in Drenthe nodig heeft. De kaart is gratis verkrijgbaar bij verschillende (jacht)havens en op andere toeristische punten rondom de vaarwegen. Ook is hij aan te vragen bij het Klant van de provincie Drenthe via telefoon 0592-365 555 of via de e-mail post@drenthe.nl

Foto Provincie Drenthe