Nieuwe hesjes vrijwilligers AED Nijeveen

Vrijwilligers van het Nijeveense AED-project hebben nieuwe hesjes gekregen, waardoor zij beter herkenbaar zijn tijdens hun reanimatiewerkzaamheden. Tot nu toe waren vrijwilligers niet goed herkenbaar voor politie, hulpdiensten en omstanders. Deze hesjes zijn op maandag 12 maart uitgereikt tijdens de bijeenkomst die de Dorpsvereniging Nijeveen (DVN) heeft gehouden voor de vrijwilligers die meedoen aan het AED-project. Dit project is in 2008 gestart op initiatief van DVN. In de loop van de afgelopen 10 jaar is het aantal AED’s uitgebreid naar 5. Door de keuze van de locaties kan hiermee het hele dorp worden bereikt. Het aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld is in al die jaren ongeveer gelijk gebleven, circa 50 personen. Het is een dynamisch proces, er komen vrijwilligers bij maar ook melden vrijwilligers zich om uiteenlopende redenen af. Daarom organiseert de AED-projectbeheerder van DVN elke 5 jaar een bijeenkomst met alle vrijwilligers. Zo kunnen zij elkaar ontmoeten en kunnen zij zaken bespreken die eventueel beter en/of anders kunnen.

Foto: Ebel Zandstra