Nieuwe bestemming voor apotheek De Commissaris

Aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan komen mogelijk nieuwe appartementen. Daarvoor is een plan ingediend. Maar de gemeente Meppel vindt dat in de huidige plannen teveel appartementen staan.
De woningen moeten komen in de voormalige apotheek De Commissaris. Een projectontwikkelaar heeft voorgesteld om 23 appartementen in het pand te realiseren. Op het naastgelegen parkeerterrein wil men twee nieuwe woningen bouwen. Het college van Meppel staat open voor de herontwikkeling van voormalige apotheek, maar vindt het aantal appartementen te gortig. Dat zou de ruimtelijke kwaliteit niet ten goede komen. Het gaat vooralsnog om een principeverzoek van de ontwikkelaar. Wonen is op deze locatie niet toegestaan, tenzij de gemeente akkoord gaat met een herziening of afwijking van het bestemmingsplan. Het naastgelegen parkeerterrein heeft wel al een woonbestemming. Daar zouden twee woningen mogen komen. Wel zit een limiet op de grootte van dat pand. In het plan van de ontwikkelaar wordt dat overschreden. Het voormalige gezondheidscentrum De Commissaris in de wijk Haveltermade telt ruim 1400 vierkante meter. De gemeente stelt bij dit plan wel de kanttekening dat ook elders in Meppel volop appartementen gebouwd worden. Dat vormt echter geen blokkade omdat dit een bestaand pand is dat verbouwd wordt. Daarnaast worden het huurappartementen voor in de vrije sector, met een huurprijs boven € 752,- waar volgens de gemeente nog voldoende vraag naar is.