Nieuw beleid plaatsing windturbines buitengebied

Steeds meer agrariërs in de gemeente Meppel hebben de behoefte om zelf schone en duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door het plaatsen van kleine windturbines. Om dit laatste mogelijk te maken hebben burgemeester en wethouders nieuw beleid opgesteld. Zij nodigen inwoners van Meppel uit hierop te reageren. Daarna zal het nieuwe beleid door de gemeenteraad worden vastgesteld. De gemeente Meppel wil in 2040 CO2-neutraal zijn. De gemeente zet in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken.

Verder aangevuld met grote windturbines. Het plaatsen van kleine windturbines draagt ook bij aan de energie-ambities van de gemeente. Met het nieuwe beleid wil Meppel ervoor zorgen dat de turbines in het buitengebied op een eenduidige manier worden gerealiseerd. Inwoners van Meppel kunnen vanaf 10 december 2020 gedurende zes weken, via een inspraakprocedure reageren op de concept-beleidsdocumenten. Begin januari wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd .

Foto PIxabay : Nieuw beleid maakt plaatsing kleine windturbines in buitengebied Meppel mogelijk