Nieuws

NDC Mediagroep wil van veertig huis-aan-huisbladen af

NDC Mediagroep wil af van alle huis-aan-huis bladen. Het uitgeversconcern ziet binnen het bedrijf geen perspectief meer voor de veertig week- en nieuwsbladen die het in Drenthe, Groningen, Friesland, kop van Overijssel en Flevoland verspreidt. Dat meldt RTV Noord op basis van interne correspondentie bij NDC.

Het gaat in Drenthe in totaal om negen weekbladen. Daarnaast staan tien weekbladen in Groningen, zestien bladen in Friesland, twee Overijsselse bladen en drie Flevoland bladen te koop, aldus RTV Noord.
Nauwelijks winst mee te maken De uitgever van onder meer het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant wil ze afstoten na een intern onderzoek dat heeft uitgewezen dat winst maken met de huis-aan-huis-kranten nauwelijks nog mogelijk is. Dat heeft vooral te maken met tegenvallende advertentie-inkomsten, de belangrijkste bron van inkomsten voor deze bladen. Het is een probleem waar alle uitgevers van deze gratis verspreide bladen mee worstelen en dat door corona alleen nog maar is versterkt.

Verkoop van de weekkranten is een belangrijk onderdeel van de gezondmakingsoperatie ‘Route 23’ die is ingezet nadat het Belgische krantenbedrijf Mediahuis vorig jaar het bedrijf overnam. Mediahuis is uitgever van onder meer NRC en De Telegraaf. Mediahuis wil het zwaar verliesgevende NDC weer in de benen krijgen en geeft zichzelf daarvoor tot 2023 de tijd. Het lukte NDC zelf de afgelopen jaren niet met winst te opereren. In 2019 liepen de verliezen op tot 10,7 miljoen. Het was het derde opeenvolgende jaar waarin NDC in de rode cijfers belandde. In 2017 bedroeg het verlies 5,2 miljoen en in 2018 was het 4,8 miljoen euro.

Reorganisatie treft ook personeel
Ook andere onderdelen van NDC zijn tegen het licht gehouden. Over de plannen die hieruit zijn voortgekomen is het personeel op hoofdlijnen onlangs geïnformeerd. Vorige week zijn de voornemens aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. Over verdere invulling en de gevolgen voor individuele medewerkers wordt de OR deze week bijgepraat en het personeel volgende week woensdag.
Dat er medewerkers op meerdere afdelingen boventallig worden verklaard is zeker. Voor het personeel dat door de reorganisaties getroffen wordt ligt er inmiddels een sociaal plan, waar ook de vakbonden mee hebben ingestemd. Hoeveel mensen door de ingrepen worden getroffen kan NDC-topman Koos Boot nog niet zeggen. Overigens is al wel duidelijk dat de operatie geen negatieve personele gevolgen heeft voor de redacties van zowel het Dagblad van het Noorden als de Leeuwarder Courant. Ook werknemers van de drukkerij zouden gespaard blijven.

Teloorgang van lokale journalistiek
Over het afstoten van de weekbladen is binnen NDC onrust ontstaan, niet in het minst vanwege het grote aantal mensen dat is betrokken bij het maken van de bladen. Ook is er zorg over het gevaar dat kranten definitief zullen verdwijnen en dat daarmee de lokale journalistiek teloor gaat.

Bron TV Noord en RTV Drenthe
Foto Shutterstock