Nauwere samenwerking welzijnsorganisaties

SWW Hoogeveen, Welzijn De Wolden, Welzijn MensenWerk Meppel-Westerveld en Maatschappelijk Welzijn Coevorden gaan nog nauwer samenwerken. Het doel is in de regio Zuid-Drenthe tot een versterking van het welzijnswerk te komen. Begin december ondertekenden de directeur-bestuurders en gedelegeerden van de raden van toezicht in Coevorden ter bekrachtiging een samenwerkingsovereenkomst. Het actieplan voor 2021 is inmiddels bekend. Zo zullen onder meer de schoolmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers nauwer gaan samenwerken.

Foto: Welzijn De Wolden