Natuurgebied bij Meppel te koop

De provincie Drenthe heeft aan de rand van Meppel, zuidoostelijk van het ziekenhuis, een natuurgebied te koop gezet. Aan de zuidkant wordt het begrensd door de Hoogeveensche Vaart, aan de noordkant door de stadsrand van Meppel en de N851. Het gebied van ruim 27 hectare is bedoeld als kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland en bossingel. Paden en lanen blijven toegankelijk voor wandelaars en lager gelegen delen moeten als waterbergingsgebied meerdere keren per jaar kunnen overstromen.