Muziek in de Drentse kinderopvang

Muziek maken met jonge kinderen is niet alleen leuk, het heeft ook een positief effect op hun ontwikkeling. Daarom sluiten zeker 33 kinderopvangorganisaties zich aan bij het Muziekakkoord Drenthe en gaan op hun locaties meer muziek aanbieden. Zij worden daarbij geholpen door culturele instellingen, muziekdocenten en de provincie Drenthe. Het Muziekakkoord Drenthe wordt woensdagmiddag 9 juni getekend. Voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw is er daarna een workshop over muziek en vroege taalontwikkeling bij jonge kinderen.

Foto Pixabay