Merendeel F1-categorie vuurwerkfonteinen onveilig

Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het onderzoek naar fop- en schertsvuurwerk (F1-categorie) afgerond, waarbij in totaal 114 verschillende soorten vuurwerk zijn getest. Hiervan is 56% (merendeels fonteinen) afgekeurd; de importeurs zijn met een last onder dwangsom verplicht om deze artikelen van de markt te halen en te vernietigen. 25,5% blijkt van afwijkende kwaliteit, dat alleen na aanpassingen op de markt mag worden gebracht.

De ILT vindt het zorgelijk dat slechts 18,5% van het onderzochte F1-vuurwerk volledig in orde was, omdat fop- en schertsvuurwerk het hele jaar mag worden verkocht aan en wordt gebruikt door met name jonge consumenten.

Foto Shutterstock