Nieuws

Meppelse Berggierslanden aan de warmtepomp

Meest logische oplossing
Meppel wil in 2040 aardgasvrij zijn. Tien jaar eerder dan de rest van Nederland. Woonwijk Berggierslanden moet als eerste van het gas af. De gemeente vindt de waterpomp daarvoor de beste optie.

De gemeente heeft een ontwerpvisie geschreven voor de Berggierslanden. Die is geschreven samen met inwoners, ondernemers en netbeheerders. Hieruit komt naar voren dat een (individuele) warmtepomp oplossing het meest logisch lijkt.

Of de waterpomp dus definitief in het uitvoeringsplan beland is aan de bewoners. “Hierover gaan we komende periode met de inwoners in gesprek”, meldt de gemeente. De reacties van bewoners worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat die meegenomen worden bij het besluit. De raad stelt de visie af. Daarna wordt een uitvoeringsplan gemaakt.

‘woonlastenneutraliteit’
“Het realiseren van het slimste alternatief voor aardgas is namelijk afhankelijk van veel lokale factoren”, vervolgt de gemeente. “Denk hierbij aan het type woningen in een buurt, de eventuele beschikbaarheid van restwarmte en de wensen van de bewoners.”

De betaalbaarheid is wellicht nog de belangrijkste factor. De gemeente zet in op woonlastenneutraliteit. Dat betekent het gelijk blijven of lager worden van de maandelijkse lasten die een huishouden betaalt aan energie. “Daarom moeten we flexibel zijn”, aldus de gemeente. “De technologische ontwikkelingen op warmte-gebied gaan snel. We willen kunnen anticiperen op nieuwe mogelijkheden en inzichten.”

Geen spijt maatregelen
Ook huishoudens in andere wijken kunnen alvast aan de gang. Daarvoor zet de gemeente in op de zogenaamde ‘geen-spijt- maatregelen’. “Dat zijn dingen die hoe dan ook bijdragen aan een duurzamer huis. Deze hoeven niet te worden teruggedraaid wanneer duidelijk is wat de alternatieve warmtebron en techniek zal zijn. Voorbeelden zijn rendabel isoleren, waterzijdig inregelen van de CV, slimme meter of ventilatie, plaatsen zonnepanelen in combinatie met een zonneboiler en elektrisch koken. Hiermee kunnen flinke stappen worden gezet in de CO2-reductie in combinatie met het verlagen van de energierekening. De stap naar aardgasloos komt dan in een volgende fase aan de orde.”

Waarom Berggierslanden als eerste?
De conclusie is dat het slim is om met woonwijk Berggierslanden te beginnen. “Het is een jonge wijk waar naar verhouding weinig aanpassingen nodig zijn om van het gas af te gaan”, legt wethouder Jaap van der Haar uit. “Huizen zijn goed geïsoleerd en de komende tien jaar zijn veel Cv-ketels aan vervanging toe. Dat is een natuurlijk moment om na te denken over een duurzaam alternatief.”

Foto Leo de Harder