Meppeler Wim-Jan Renkema komt voor GroenLinks in de Tweede Kamer

Vanaf volgende week heeft Meppel haar eigen vertegenwoordiger in Den Haag. Wim-Jan Renkema krijgt een zetel in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Wim-Jan Renkema neemt de zetel over van Liesbeth van Tongeren die vertrekt als Kamerlid om wethouder te worden van Den Haag. Wim-Jan Renkema (50) heeft ruime ervaring in het onderwijs. Hij heeft praktijkervaring opgedaan in zowel het basis-, voortgezet als hoger onderwijs. Hij was rector van een brede scholengemeenschap en onderwijsinspecteur

Verder directeur van een PABO en is nu voorzitter van het College van Bestuur van een grote groep basisscholen in Noord-Nederland. Door eerdere functies op het ministerie van OCW kent hij ook de Haagse werkelijkheid. Meer dan 25 jaar geleden werd Wim-Jan lid van GroenLinks en hij woont sinds 2003 in Meppel.

Foto GroenLinks Meppel