Nieuws

Meppeler taskforce corona maakt vliegende start

De gemeente Meppel neemt samen met partners in economie, arbeidsmarkt, onderwijs, welzijn, zorg, wonen, en met individuele ondernemers, zelfstandigen, wijk- of buurtbewoners, leden van verenigingen of belangenclubs initiatieven om negatieve effecten van het coronavirus te dempen. Mensen die gedwongen aan de kant staan, ondernemers die in de problemen zijn geraakt , wegen bieden om hieruit te komen. UWV, ondernemers – individueel en georganiseerd, zelfstandigen, vakbonden, onderwijsinstellingen,

Maar ook uitzendbureaus, samenwerkingsverbanden, iedereen doet mee. Net als bij het beperken van sociale problemen en schulden: kredietbank, welzijn, thuiszorg, artsen, woningcorporaties, schoolmaatschappelijk werk, adviesraad sociaal domein, ervaringsdeskundigen, inwoners, ieders inbreng is bruikbaar. De gemeentepagina in de Meppeler Courant huis aan huis staat open voor informatie van partners en hun aanbod, voor tips, voor verwijzing naar regelingen. Ook van Rijk en Provincie.

RTV Meppel geeft op haar media kosteloos extra aandacht aan zoveel mogelijk initiatieven. U kunt dat ook zelf kenbaar maken op redactie@rtvmeppel.nl .Zo kunnen Meppelers meer dan ooit ook buiten hun kring kijken en aan te sluiten waar ze kunnen helpen. Maatwerk, hulp verlenen, coachen: het vraagt ieders inzet.

Foto Pixabay. De gemeente Meppel neemt met samen partners initiatieven om negatieve effecten van het coronavirus te dempen.