Meppeler Mannenkoor weer opgestart

Op 12 maart kwam er aan het seizoen van het Meppeler Mannenkoor abrupt een einde vanwege de corona-uitbraak. De voorbereiding op o.a. de Bevrijdingsconcerten werden gestaakt, alle concerten afgelast en een lange periode van stilte, in dit geval zelfs letterlijk, brak aan. Maar het Meppeler Mannenkoor is het nieuwe seizoen volledig coronaproof weer gestart. Er is nu 2 weken met de afzonderlijke stemgroepen proefgedraaid, waarbij er tussendoor flink gelucht wordt. Dat is goed gegaan en de leden zijn enthousiast dat er weer gezongen kan worden. Vanaf 24 september gaan alle stemgroepen weer gezamenlijk oefenen in de Kruiskerk in Meppel. Heb je ook interesse in zingen? Kom dan vrijblijvend kijken op donderdagavond om 19.30 uur. Kijk op de agenda op de website van het Meppeler Mannenkoor of in het eigen gebouw aan de Oosterboerweg 11 in Meppel of de Kruiskerk geoefend wordt.