Cultuur

Meppeler Mannenkoor op koers naar eeuwfeest

In 2022 vierde het Meppeler Mannenkoor met het uitgestelde Jubileumconcert in oktober haar 95-jarig bestaan. Aangezien het regionaal bekende koor in 1926 is opgericht had dat in 2021 plaats moeten vinden, maar wegens de toen nog geldende coronamaatregelen werd het noodgedwongen een jaar uitgesteld. De coronaperiode heeft het koor niet onberoerd gelaten. In die periode zijn een aantal leden het koor ontvallen en daarnaast besloten enkele leden te stoppen. Na evaluatie van het succesvolle Jubileumconcert was het tijd de koppen bij elkaar te steken en de vraag op te werpen: “Hoe halen we als Meppeler Mannenkoor vitaal ons honderdjarig bestaan?”

In 2023 is deze vraag voortvarend opgepakt. In januari heeft er onder leiding van de in de koorwereld bekende en ervaren dirigent John Damsma een bezinningsdag plaatsgevonden, waarbij vragen als ‘wie willen we zijn?, ‘welk repertoire willen we zingen?’ en ‘hoe werven we nieuwe leden?’ aan de orde kwamen. De antwoorden op deze vragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onder leiding van een nieuw bestuur worden deze thema’s in verschillende werkgroepen momenteel verder uitgewerkt.

Sinds februari 2023 is de bekende Meppeler musicus Mannes Hofsink de nieuwe dirigent van het Meppeler Mannenkoor. Samen met hem verkent het koor welk repertoire enerzijds passend is en anderzijds nieuwe, liefst ook wat jongere leden aantrekt. Noodzakelijk voor de vitaliteit, maar ook voor de continuïteit van het koor. Zo wordt momenteel de wereldhit ‘Tears in heaven’ van Eric Clapton in een koorversie geoefend. Deze zal ten gehore worden gebracht tijdens het concert na afloop van de dodenherdenking op 4 mei in De Samenstroom in Meppel. Ook wordt daar ‘Mansions of the Lord’ gezongen, geschreven voor de film ‘We were soldiers’ uit 2002.
in de komende maanden zullen naast het bestaande repertoire ook nog andere muziekrichtingen bijvoorbeeld uit de jazz- en musicalwereld worden onderzocht.

De eerste nieuwe leden hebben zich al aangemeld, maar meer nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Kom gerust eens sfeer proeven op de vaste oefenavond op donderdag om 19.30 uur in onze oefenruimte in de Kruiskerk aan de Thorbeckelaan 73 in Meppel. Er wordt veel gezongen, maar ook gelachen en vaak is het gezellig tijdens de nazit. Laat je niet afschrikken als je geen zangervaring hebt, maar ontdek je zangtalent.

Zo is het Meppeler Mannenkoor met nieuw elan en vol vertrouwen de weg ingeslagen richting het honderdjarig jubileum. Wie weet levert dat dan het predicaat ‘Koninklijk’ op.

Tekst en foto Meppeler Mannenkoor