Meppeler kinderen ‘warm’ overgedragen

Elke basisschool in de gemeente Meppel ontvangt in de loop van het schooljaar 2019-2020 bij aanmelding van een kind een ingevuld overdrachtsformulier. Met de informatie op dit formulier wordt de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het jonge kind bevorderd. In 2018 hebben voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en logopediepraktijk Verbalis het overdrachtsformulier ontwikkeld. Wethouder Jaap van Haar: “De meeste kinderen volgen hun school zonder problemen. Een deel van de kinderen heeft ondersteuning nodig op het gebied van taal of door motorische problemen.

Soms vertonen kinderen spraakproblemen. Een warme overdracht met actuele informatie is essentieel voor een onbezorgde wereld waarin kinderen fantastisch kunnen opgroeien.” Woensdag presenteerden Marlien Bakker van Logopediepraktijk Verbalis, Femke Spijkerman van Kinderopvangorganisatie Meppel, Herman Langhorst van PCBO Meppel en Jan Slagter van Passend Onderwijs 2203 in het Stadhuis, het nieuwe overdrachtsformulier. RTV Meppel maakte een reportage die momenteel op TV wordt getoond.

Foto Anoeska van Kuilenburg