Cultuur

Meppeler kinderen onderzoeken de waarde van kunst

Vanaf woensdag 13 januari kunnen leerkrachten en kinderen van groep 5 en 6 van de basisscholen in Meppel aan de slag met ‘De waarde van kunst’. Dan wordt de website voor dit nieuwe cultuureducatieproject gelanceerd. Thema is ‘Eenmaal, andermaal, verkocht’, met een centrale rol voor de beroemde Meppeler kunsthandelaar Joseph Duveen. Het project is ontwikkeld door studenten van NHL Stenden Hogeschool Meppel/ITEPS (International Teacher Education for Primary Schools) in samenwerking met Scala Centrum voor de Kunsten en maakt deel uit van de Leerlijn Cultuur Meppel. De studenten hebben een extra uitdaging, nu de kinderen thuisonderwijs krijgen. Aansluitend op de online kunstcarrousel volgt, zodra dat mogelijk is, op school een lessenserie beeldende kunst en muziek door vakdocenten van Scala, waarin de kinderen leren en ervaren hoe kunstenaars en muzikanten werken.

Foto Stenden