Nieuws

Meppel wil tien jaar eerder aardgasvrij zijn dan rest Nederland

In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Meppel legt de lat nog hoger: in 2040 gaat de kraan dicht. Vandaag presenteert Meppel hoe dat moet gebeuren.

Voor iedere wijk, ieder dorp en ieder bedrijventerrein is in kaart gebracht welke technieken mogelijk zijn om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Ook is een routekaart gemaakt waarop staat wanneer in de wijken begonnen wordt.

De gemeente heeft het voorstel gemaakt in samenwerking met inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties en andere deskundigen. Per wijk, bedrijventerrein, dorpen en het buitengebied is onderzocht hoe de bebouwing eruitziet. Hoe oud zijn woningen en gebouwen, staan ze dicht op elkaar of juist ver van elkaar af? Hoe worden panden nu verwarmd en welke technieken zijn in de toekomst het meest geschikt? Ook is gekeken of er slim kan worden aangesloten bij geplande ontwikkelingen in een gebied.

Berggierslanden als eerste
De conclusie is dat het slim is om met woonwijk Berggierslanden te beginnen. “Het is een jonge wijk waar naar verhouding weinig aanpassingen nodig zijn om van het gas af te gaan”, legt wethouder Jaap van der Haar uit. “Huizen zijn goed geïsoleerd en de komende tien jaar zijn veel Cv-ketels aan vervanging toe. Dat is een natuurlijk moment om na te denken over een duurzaam alternatief.”

Van der Haar benadrukt dat definitieve keuzes nog volgen. “We dringen niemand iets op. Wij gaan niet over de portemonnee van inwoners en ondernemers. Per wijk maken we een uitvoeringsplan en samen met inwoners stellen we daarin concrete doelen. Zetten we meteen in op een aardgasvrije wijk of kiezen we eerst voor kleinere ingrepen zoals het isoleren van woningen? Uiteindelijk willen we voor ieder gebied een plan maken dat past bij de mensen die er wonen en werken.”

Kwaliteit boven snelheid
Hoeveel gemeente Meppel tien jaar sneller wil dan de rest van Nederland, gaat het volgens de wethouder niet om snelheid. “Maar het is wel belangrijk dat iedereen mee kan praten. Dat gaan we de komende tijd veelvuldig doen en we nemen er de tijd voor. Kwaliteit gaat in Meppel boven snelheid”, aldus Van der Haar.

Uitnodiging volgt
Inwoners en ondernemers mogen nu hun oordeel vellen over de plannen van de gemeente. De gemeente hoopt haar plannen met die meningen verder aan te scherpen. Het definitieve plan wordt later dit jaar besproken in de gemeenteraad.

Hoe burgers inspraak krijgen wordt nu vormgegeven. In mei en juni worden er bijeenkomsten georganiseerd. Inwoners en ondernemers ontvangen hiervoor een uitnodiging.