Meppel weer in trek bij waterrecreatie

Recent berichtten we dat Het Westeinde en Nieuwe Haven in trek waren bij de waterrecreatie. We vroegen ons af waarom er maar weinig schepen door de sluis gingen en de binnenstad opzochten. Uit reacties bleek dat er beperkende maatregelen waren (w.o. tijdslots) die dat minder aantrekkelijk maakten. Te oordelen aan het aantal schepen dat nu door de sluis komt en dichter bij de centrum gaat liggen gaat het nu allemaal soepeler.

De tijdslots van de Sluis zijn verruimd. Deze week liep het ineens lekker door en kwamen Sluisgracht , Harm Smeengekade, Galmanspad en de overkant Zuideindigerpad ouderwets vol te liggen. Dat geeft direct een ander beeld van die kant van Meppel.

Foto Leo de Harder