Meppel vraagt inwoners om mening over stevige energie-ambities

Wat vinden Meppelers van de stevige energie-ambities van hun gemeente? Op maandagavond 7 juni organiseert gemeente Meppel hierover een inspraakavond.

Meppel wil tien jaar eerder van het aardgas dan de rest van Nederland. In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Meppel legt de lat hoger: in 2040 gaat de kraan dicht.

Duurzame alternatieven
De afgelopen maanden was Meppel druk bezig met de zogenaamde transitievisie. In dat plan beschrijft Meppel hoe woningen en gebouwen van het aardgas af kunnen gaan en welke duurzame alternatieven geschikt zijn.

Het ontwerp van deze transitievisie is nu klaar. Meppel heeft het plan geschreven samen met een werkgroep van inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties en andere deskundigen.

Vragen
De gemeente wil nu graag van zoveel mogelijk Meppelers horen wat zij van de ontwerpvisie vinden. Daarvoor worden verschillende inspraakmomenten georganiseerd. De inspraakavond van 7 juni is de eerste. Tijdens deze avond legt gemeente Meppel uit hoe de ontwerp transitievisie warmte tot stand is gekomen, wat de visie inhoudt en hoe ver de gemeente momenteel is.

Naast de uitleg kunnen inwoners vragen stellen en hun mening delen. De avond duurt van om van 19:30 tot 21:00 uur.

Berggierslanden aan de warmtepomp
De gemeente presenteerde enkele weken geleden al de routekaart. Daarin wordt aangegeven wanneer een wijk start met het maken van een wijkplan. Daarin werd ondermeer woonwijk Berggierslanden aangewezen als de wijk die als eerste van het aardgas af moet. Warmtepompen worden daar gezien als het beste alternatief.

Foto Bastian vd Belt