Nieuws

Meppel Transitievisie warmte vastgesteld

Meppel aan de slag met wijkplannen en geen-spijtmaatregelen

Per wijk, dorp of bedrijventerrein een plan maken om van het aardgas af te
gaan en tegelijkertijd maatregelen stimuleren die het warmteverbruik
verminderen. Met deze aanpak hoopt Meppel in 2040 helemaal aardgasvrij te
zijn. Dat staat in de transitievisie warmte die burgemeester en wethouders deze
week hebben vastgesteld.

In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet
zijn. Om dat te realiseren stelt iedere gemeente een visie op die beschrijft hoe woningen
en gebouwen kunnen overstappen naar een duurzaam alternatief. Gemeente Meppel
heeft deze visie nu klaar.

Participatie
Aan de totstandkoming ging een uitvoerig participatieproces vooraf. Samen met
inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties en andere deskundigen werd
een ontwerpvisie gemaakt. Daarin is per wijk, bedrijventerrein en dorp beschreven welke
alternatieven voor aardgas op dit moment het meest geschikt zijn. Ook is een routekaart
opgenomen die vertelt in welke volgorde wijken aan de slag gaan. Daarnaast wordt
ingezet op zogeheten geen-spijt-maatregelen, zoals isoleren en koken op elektriciteit. De
ontwerpvisie is daarna breed getoetst in de samenleving. Zo’n tweeduizend inwoners en
ondernemers gaven hun mening tijdens bewonersavonden, in de digitale enquête
Swipocratie, gastenboek of via een formele inspraakreactie.

Haast u langzaam
“Dat proces heeft ons een helder beeld gegeven waar de vragen en zorgen zitten”, zegt
wethouder Jaap van der Haar. “Inwoners maken zich niet zozeer zorgen over de visie. De
zorg zit meer in de uitvoering, bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van maatregelen. En
inwoners willen niet gedwongen worden tot overhaaste beslissingen waar ze later spijt
van krijgen. Ook is duidelijk het signaal afgegeven dat de gemeente inwoners moet
helpen bij het treffen van geen-spijt-maatregelen en met een open vizier moet kijken
naar alternatieve technieken, zoals groen gas en waterstof. Allemaal punten die we als
gemeente onderschrijven en die we hebben aangescherpt in de visie.”

Definitieve keuzes
Van der Haar geeft aan dat hij de zorgen van inwoners goed begrijpt. “De
warmtetransitie is een ingrijpende verandering die mensen achter voordeur raakt. Het is
ook een verandering die nog veel onzekerheden kent, bijvoorbeeld als het gaat om de
kosten en hoe de techniek zich ontwikkelt. Daarom willen we flexibel blijven. In de
wijkplannen die we nu gaan ontwikkelen worden pas definitief keuzes gemaakt. Dat
blijven we samen doen met onze inwoners.”

De gemeenteraad behandelt de transitievisie warmte naar verwachting in november.
Begin 2022 wordt dan gestart met het maken van het eerste wijkuitvoeringsplan in de
Berggierslanden.

Foto Bastian vd Belt