Meppel mikt op pot van 250 miljoen voor versnelde woningbouw

Meppel wil de nieuwbouw van woningen aanjagen en heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Woningbouwimpuls (WBI) voor gemeenten. Dat is een fonds van de Rijksoverheid met een budget van 250 miljoen euro om de woningmarkt vlot te trekken. Met dat geld wil Meppel ontwikkeling van een lastig gebied lostrekken.

In Meppel wordt al druk gebouwd in de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. De gemeente heeft nog een groeikern op het oog: Noordpoort. Dat is het gebied tussen de Nieuwveense Landen en het centrum. Dat is nu een gemengd gebied van woningen, bedrijventerrein en scheepshavens.

Oorspronkelijk hadden die andere functies voorrang boven woningbouw. “Een belangrijke reden hiervoor was, dat Noordpoort niet te veel zou concurreren met de reguliere bouw in andere delen van Meppel”, verklaart wethouder Robin van Ulzen. “De marktomstandigheden zijn inmiddels drastisch gewijzigd.”
In de bestaande plannen zou Noordpoort tweehonderd woningen krijgen. “Maar die plannen zijn vijftien jaar oud en passen niet meer bij deze tijd. Dat gaat veel meer worden.”

Onrendabel gebied
Als Meppel geld krijgt uit het WBI-fonds kan het bouw in Noordpoort volgens de wethouder ‘lostrekken’. De meeste grond is in eigendom van bedrijven en particulieren die daar dolgraag woningen zouden willen realiseren. Ondanks dat de vergunning vaak al geregeld is, gebeurt het niet.
“Omdat het vaak onrendabel is om bijvoorbeeld oude loodsen om te bouwen”, zegt Van Ulzen. “Daardoor gebeurt er niets. Daar is deze financiële impuls voor bedoeld. Dit geld moet de ontwikkeling lostrekken. Bouwen in weilanden is niet moeilijk, als er al iets staat kost het meer geld. Daarom ligt het complexer.”

Het Rijksgeld moet als smeermiddel dienen om projecten die eigenlijk te duur zijn, toch uit te voeren. Volgens Van Ulzen staan de grondeigenaren te springen om samenwerking met de gemeente. “Daarom heb ik ook veel vertrouwen dat wij het WBI-geld krijgen. We hebben hierover goed overleg met de provinciale staten en de grondeigenaren. Ons plan is breed gedragen.”
WBI-geld mag financiële tekorten bij bouwprojecten voor de helft dekken. Meppel praat met de provincie Drenthe over (gedeeltelijke) cofinanciering van de andere helft.

Binnen drie jaar starten
Er zijn meer eisen waar de plannen voor Noordpoort aan moeten voldoen om het WBI-geld te ontvangen. Zo moet de helft uit betaalbare woningen bestaan, mag de bouw nog niet begonnen zijn, moet de bouw binnen drie jaar starten en moet de laatste woning gebouwd worden binnen tien jaar na toekenning van de subsidie.
Mocht de WBI-geldpot Meppel niet bereiken, gaat Van Ulzen op zoek naar andere mogelijkheden. “Als het niet lukt is het alsnog waardevol geweest. We weten inmiddels erg veel van het hele gebied. Er komen ook nog genoeg andere kansen voorbij, helemaal als er een nieuw kabinet is. Daarnaast denkt de provincie goed mee over kansen voor Zuidwest Drenthe.”

Meeste geld gaat naar de Randstad
Hij blijft erg gemotiveerd om Noordpoort van de grond te krijgen. “Het moet gebeuren, het is immers een bijzonder gebied. Noordpoort is dichtbij de binnenstad en aan het water”, aldus Van Ulzen. “Je zult daar op een andere manier kunnen wonen dan in Nieuwveense Landen. Als je woningen creëert in industriële panden geeft dat veel karakter.”

Meppel verwacht over twaalf weken antwoord. Het is niet de enige Drentse gemeente die aanspraak probeert de doen op het WBI-geld. Ook Assen doet mee. “Dat is goed, want het meeste geld gaat naar de Randstad”, aldus Van Ulzen.

Foto Leo de Harder