Meppel kiest voor beleving in historisch uitgaanshart

Komende herfst worden 52 appartementen en een parkeergarage voor 220 auto’s aan de Kromme Elleboog in het centrum van Meppel opgeleverd. Aansluitend wordt vanaf november het gebied Groenmarkt – Prinsenplein autoluw. Met aanwonenden, ondernemers en andere betrokkenen zijn schetsen gemaakt voor de nieuwe inrichting. Het wijkplatform heeft de beleving van het centrum onderzocht. Nu worden hun reacties gevraagd op de schetsplannen.

Duurzame toekomst sociaal en cultureel erfgoed
Groenmarkt – Prinsenplein is het economisch hart van Meppel. Midden in het winkelgebied, met veel horeca en sociaal-culturele functies. Met monumenten en pleinen voor grote en kleine evenementen. Een druk ontmoetingsgebied dat met de bouw van woningen en een parkeergarage een nieuw impuls krijgt.

Wethouder Roelof Pieter Koning: “Groenmarkt – Prinsenplein is zonder twijfel het meest besproken deel van de stad. Dit gebied is echt van iedereen: voor jongeren uit de hele regio hét uitgaansgebied; voor iedereen in Meppel en omstreken een belangrijk winkelgebied en vooral dé plek van evenementen die je je hele leven blijft herinneren. Kortom dé ontmoetingsplek voor alle generaties, midden in de historische stad.”

Speelse geschiedenis
De Groenmarkt wordt een plein waar evenementen, markt en terrassen mogelijk zijn. De rijke drukkerijhistorie keert terug in bestratingsvakken en verplaatsbare banken in de vorm van letters. Er komen nieuwe bomen, meer groen en zitelementen. Op de begane grond van het nieuwe appartementencomplex komt horeca.

Onderzoek verlengen Prinsengracht loopt nog
Het Prinsenplein wordt autoluw en er komen extra fietsnietjes. De inrichting blijft verder voorlopig ongemoeid. Na afronding van het onderzoek naar het wel of niet graven van een gracht zal de raad hierover een besluit nemen. De doorgaande fietsroute Prinsenplein – De Wheem – Synagogestraat – Kruisstraat blijft bestaan.

Voorzieningen naar de centrumring
Het parkeerterrein aan de Kromme Elleboog krijgt nieuwe bomen met meer groeiruimte. Op de kop van de Gasgracht en langs de Kromme Elleboog komt ruimte voor flitsparkeren. Hier en bij de Brouwersstraat en het Slotplantsoen blijft plaats voor ondergrondse afvalcontainers.

Meer informatie
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is een informatiebijeenkomst niet mogelijk. De schetsplannen liggen via www.meppel.nl/krommeelleboog of op afspraak ter inzage tot en met vrijdag 8 mei.

Daarna worden de reacties verwerkt in tekeningen en een bestek, zodat na de zomervakantie de aanbesteding kan volgen. De uitvoering begint in november met de Kromme Elleboog, de Gasgracht en het Prinsenplein. Dit werk wordt voor de kerstperiode afgerond. De herinrichting Groenmarkt volgt vanaf januari 2021.

Foto Arjan Tien