Nieuws

Meppel in gesprek over uitbreiding prostitutiegebied

Burgemeester Richard Korteland wil in gesprek met omwonenden van prostitutiebedrijven in de Voorstraat in Meppel. Bewoners van de Indische buurt, waar de Voorstraat bij hoort, kregen eind februari een brief van de gemeente waarin stond dat het prostitutiegebied in de Voorstraat kan worden uitgebreid.
De brief zorgde voor onrust bij de bewoners van de Indische buurt. Zij zien een uitbreiding niet zitten, schrijft de Meppeler Courant. Omwonenden vrezen voor waardedaling van hun huizen en extra overlast. GroenLinks stelde daarom vragen tijdens de raadsvergadering.

Op dit moment zijn er drie prostitutiebedrijven in Gemeente Meppel. Twee aan de Voorstraat in Meppel en een aan de Kolderveense Bovenboer in Nijeveen.

Europees Hof bepaalt
Dat de gemeente wil uitbreiden heeft te maken met vergunningen. Voor een prostitutiebedrijf heb je net als voor een gokinrichting of coffeeshop een ‘schaarse vergunning’ nodig. Het Europees Hof heeft bepaald dat deze niet zomaar vergeven mag worden aan de huidige vergunninghouder. Aanvragers moeten met een plan komen en degenen met het beste plan krijgen de vergunning.

De rechter heeft ook aangegeven dat de gemeente een gebied mag aanwijzen waarbinnen prostitutiebedrijven zich mogen vestigen. Dit gebied moet groter zijn dan de bestaande locaties van de bedrijven, zodat er keuze is voor de aanvragers.

‘Geen voornemen beleid te veranderen’
Anouk de Vlieg, raadslid van GroenLinks, vroeg de gemeenteraad hoe het nu staat met de plannen voor de Voorstraat. “Hoe zijn de inwoners, exploitanten en sekswerkers meegenomen in de plannen?”

Burgemeester Korteland zegt van tevoren met een afvaardiging uit de buurt gesproken te hebben. Na de commotie die ontstaan is, wil hij op korte termijn met meerdere omwonenden in gesprek gaan: “Ik zal in dat gesprek helder maken dat ik op dit moment geen voornemen heb om het prostitutiebeleid te veranderen. De vergunningen moeten in orde zijn. Later moeten we dan zien of we andere stappen zouden kunnen zetten.”

Hoewel de gemeente het gebied waar prostitutie is toegestaan wil uitbreiden, lijkt het er nog niet op dat de Voorstraat straks vol komt met prostitutie. “We gaan hoogstwaarschijnlijk een vermindering voorstellen van prostitutiebedrijven”, zegt Korteland. Nu zijn er vier prostitutievergunningen te vergeven in Meppel. Dit wil Korteland verlagen van vier naar drie. Maar hier moet de gemeenteraad nog een besluit over nemen.

Dit zou betekenen dat er maximaal drie prostitutiebedrijven aan de Voorstraat kunnen komen. En als de locatie in Nijeveen in gebruik blijft twee.

Prostitutie naar bedrijventerrein?
Ook wacht de gemeente nog op landelijke wetgeving omtrent prostitutie. Dit is ook de reden dat de burgemeester nu nog niet overweegt om prostitutie te verplaatsen naar bijvoorbeeld een bedrijventerrein. “Dat kan alles overhoop halen. Want straks klopt het dan weer niet met het prostitutiebeleid dat de Kamer maakt.”

Korteland: “Het is de omgekeerde wereld. Ik zou het liefst zien dat we eerst een nieuw prostitutiebeleid maken. Maar het is nu een kwestie van hoe we met de verdeling van schaarse vergunningen omgaan. Niet hoe we met prostitutie an sich omgaan.”

Meer tijd om te reageren
Xander Topma (SP) zegt dat omwonenden een halve week hadden om te reageren op de brief. Hij vraagt zich ook af wat er met de input vanuit de buurt gaat gebeuren. Korteland: “Pas als iedereen het gevoel heeft dat ze zijn gehoord, ga ik weer verder. Ik wil dat die termijn voor niemand een blokkade vormt om te zeggen wat je vindt. Daarom gaan we nogmaals met bewoners in gesprek.”

Foto Google Streetview