Meppel hijst de regenboogvlag

Burgemeester & wethouders van Meppel hebben dinsdag de regenboogvlag gehesen om te onderstrepen dat in de gemeente Meppel iedereen van harte welkom is. Het gemeentebestuur neemt daarmee stelling tegen de uitgangspunten van de Nederlandse vertaling van de Nashville Declaration.

Wethouder Ten Hulscher: ‘In de samenleving van Meppel wordt discriminatie niet getolereerd. Dit is in overeenstemming met het eerste artikel van onze grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Foto: eigen foto Gemeente Meppel