Gemeente

Meppel heeft Drentse primeur voor digitaal archiefdepot

Belangrijke gegevens worden door gemeentes en andere overheden tegenwoordig digitaal vastgelegd. Om deze informatie vindbaar en toegankelijk te houden voor informatiezoekende inwoners, zijn de gemeente Meppel en het Drents Archief een pilot gestart voor een Drents e-depot, een digitale archiefbewaarplaats. Deze week tekenden Sander Kastelein, gemeentesecretaris van gemeente Meppel en Corinne Rodenburg, directeur van Drents Archief, de overeenkomst voor dit nieuwe initiatief. Voor de gemeente Meppel is het aansluiten bij de pilots voor het e-depot een bijzonder moment. Meppel zet hiermee een belangrijke stap in de ontwikkeling met het aansluiten bij een e-depot of het zelf inrichten hiervan. Het digitale depot vraagt niet alleen om een nieuwe manier van archiveren, maar ook om andere kennis en vaardigheden binnen beide organisaties. Om praktijkervaring op te doen, gaat vanaf april een team van experts aan de slag om de inrichting van een e-depot te testen.