Meppel aan de slag met ecologisch bermbeheer

Een primeur op de Inspiratieavond biodiversiteit van Sterk Meppel: Bijenkoningin Sonne Copijn stapt volgende week, samen met de mannen van de afdeling groen, op de fiets om op korte termijn het ecologisch bermbeheer verder te ontwikkelen. Er moesten stoelen bijgeplaatst worden in de volle koffiekamer van de Plataan waar de bezoekers zich lieten inspireren door Bijenkoningin Sonne Copijn en Mark Tuit van het IVN. Raadslid en organisator Madelinde Visscher gaf tijdens de opening van de avond een helder signaal. “Sterk Meppel vindt biodiversiteit belangrijk. Als ik vroeger met mijn ouders op vakantie ging moesten we geregeld de autoruiten schoonmaken door alle insecten die erop zaten. Dat is tegenwoordig niet meer het geval en dat laat zien hoe ernstig de situatie is. We zijn bezig om ons eigen ecosysteem te vernietigen.”

Sonne Copijn bracht in korte tijd haar enthousiasme en klein deel van haar kennis over op de vele aanwezigen. Maar eerst liet ze weten dat ze in Meppel mee gaat helpen om het bermbeheer te verbeteren en samen met de inwoners van de wijken bijenoases in te richten. Samen met de leiding van de afdeling beheer openbare ruimte gaat ze volgende week de bermen in het buitengebied bekijken. Daarna geeft ze adviezen over het ecologische bermbeheer dat past bij de verschillende types grond. Die adviezen worden meteen vertaald in de bestekken (de opdracht die de aannemers en werkers in het openbaar groen vertellen wat ze moeten doen). Geen theorie of beleid, maar een korte praktische slag waarmee Meppel direct aan de slag gaat. De opzet voor de bijenoases is dat ze in de entrees van de wijken komen. Die entrees worden vergroent om ook in de wijken voor meer biodiversiteit in het openbaar groen te zorgen.

Maar Copijn wist de aanwezigen ook te inspireren met concrete voorbeelden. Zo gaf zij Meppel het voorstel mee om een bij te ‘adopteren’: de in onze omgeving veel voorkomende Klokjesbij of de Kleine Roetbij. De inwoners kunnen deze bijen helpen door verschillende soorten Campanula, de Klokjesbloem, te planten.
Ook Mark Tuit van IVN wist zijn gehoor te boeien en benadrukte de sociale effecten van groene schoolpleinen. Pestgedrag gaat met 9% naar beneden door groen op het schoolplein. Verder moedigde hij de aanwezigen aan om in hun tuin een eigen Tiny Forest te planten: een Tuin Forest.

De presentatie van Steenbreek Meppel liet tot slot tips zien voor beginnende tuiniers, mogelijkheden voor de omgeving en hoe zij inwoners kunnen adviseren bij het vergroenen van hun omgeving. Tevens werd duidelijk dat er een aardige financiële steun is: een subsidie die op kan lopen tot zestig euro voor de actie Tegel eruit, Plant erin.

Foto’s Sterk Meppel