Meldt Meppel zich aan voor RRE?

RRE is de Regeling Reductie Energiegebruik. D66 Meppel wil graag weten of de gemeente zich heeft aangemeld of dat nog gaat doen? Van 9 oktober tot 14 november kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor deze regeling. Met de RRE kunnen gemeenten huiseigenaren stimuleren kleinen energiebesparende maatregelen te nemen. Ook kan een gemeente vanuit de regeling adviezen geven over dak-, raam – of gevelisolatie.

Foto Pixabay