Melden geluidsoverlast Meppel gemakkelijker

Geluidsoverlast bij evenementen kunnen sneller en gemakkelijker gemeld worden bij de gemeente Meppel. Geluidsoverlast kan direct gemeld worden via 06-18550734. Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor evenementlocatieprofielen. Daarin worden geluidsnormen opgenomen. Deze antwoorden kreeg te fractie van SteM op technische vragen romdom geluidsoverlast tijdens evenementen.Sterk Meppel vindt het belangrijk dat het draagvlak voor evenementen inclusief de Donderdag Meppeldagen hoog blijft.

Daarom heeft de fractie de afgelopen jaren geregeld actie ondernomen om geluidsoverlast tegen te gaan. Het aantal Db’s wordt steekproefgewijs door de organisatie gemeten. Wordt de grens van 98Db’s overschreden dan worden de ‘mannen aan de knoppen’ hierop aangesproken.

Foto Pixabay