Meer vrijwilligers in regeling Gratis VOG

Vanaf 1 november kunnen veel meer organisaties deelnemen aan de regeling Gratis VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). De nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie, zoals kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie, bijvoorbeeld één-op-één huisbezoeken. Meer informatie is te vinden op www.gratisvog.nl en voor vragen over vrijwilligerswerk in Meppel of Westerveld kunt u terecht bij Welzijn MensenWerk, T 085 273 1444 of vrijwilligeinzet@welzijnmw.nl