Mariakerk kan behouden blijven voor PGMeppel

De Grote- of Mariakerk kan door de Protestantse Gemeente Meppel tóch in eigendom en functie gehouden blijven. Na de noodkreet van het kerkbestuur in de Meppeler Courant van vorige week is dit een verrassing. Het kerkbestuur is deze week een alternatief aangereikt waarbij niet alleen de Mariakerk, maar ook de Oude Kerk behouden kan blijven, de laatste verbouwd tot multifunctioneel gebouw. Daarmee kan de ruimte van het Triasgebouw vrij komen, zodat tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de gemeente Meppel ten aanzien van de binnenstadontwikkeling.

De uitnodiging van het kerkbestuur in de krant om mee te denken en te zoeken naar alternatieven zodat ook in de toekomst de Kerstnachtdiensten in de prachtige sfeervolle Grote- of Mariakerk gehouden kunnen blijven, heeft tot dit nieuwe inzicht geleid na de bestudering van de adviesrapportage die het kerkbestuur had laten opstellen. Door de gegevens alleen maar los te laten op de twee voorgelegde mogelijkheden (of dit, of dat) zijn andere alternatieven uit het oog verloren.

Het zal door veel kerkleden met gejuich worden ontvangen om te horen dat beide kerken in de binnenstad behouden kunnen blijven. Dat de kerkzaal op kleine afstand ligt van de bij-ruimten, zullen velen voor lief nemen. Ze zijn het gewend en ook in Ruinerwold en IJhorst – De Wijk is het niet anders. Hoe de wensen van de wijkgemeente Het Erfdeel (Oosterboer) – die ook door de noodzakelijke bezuiniging van de PGM getroffen wordt – ingepast kunnen worden, moet nog blijken. In elk geval lijken met dit alternatief meer financiën over te blijven voor eigen vieringen. En ook voor de pastorale zorg, kernpunt van het kerkzijn.

In de verbouwde Oude Kerk kunnen vele activiteiten een plaatsje krijgen. Met het alternatieve voorstel is een betere exploitatie mogelijk dan voor Trias. Naast vergader- of cursusruimte zijn zalen ook door derden te gebruiken voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, ballet-, yoga- of muziekles. De grote zaal kan zowel gebruikt worden als repetitieruimte voor orkesten, koren e.d., maar natuurlijk ook voor kleine kerkvieringen, rouw- of trouwdiensten, recepties en concerten.

Of het kerkbestuur al op dit verrassend mooie alternatief kan reageren op de gemeenteavond van 30 januari a.s. is op dit moment niet bekend.

Foto Leo de Harder Grote of Mariakerk als decor voor de Zandtovenaar in december jl.