Maandelijkse clubavond Filatelisten IJsselham

Filatelistenvereniging IJsselham start dit postzegelseizoen op maandag 16 september om 19.00 uur met de eerste van haar negen maandelijkse clubavonden in zaal De Beitel in Steenwijk. Er is deze avond een quiz met multiple choice vragen en een mini-veiling met maar liefst 50 kavels. Uiteraard wordt er veel tijd ingeruimd om onderling met elkaar te ruilen c.q. te handelen. Niet-leden worden ook van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. Meer informatie: www.filatelistenverenigingijsselham.nl of mail naar info@filatelistenverenigingijsselham.nl