Nieuws

Luxe woningen in Meppel stuiten op weerstand van omwonenden

Er komt nieuwbouw aan de Prins Hendrikkade in Meppel, dat is duidelijk. Alleen over de vorm zijn de projectontwikkelaar en de omwonenden het nog niet eens. De gemeente is scheidsrechter tussen beide partijen.

De inzet: ontwikkeling van een braakliggend terrein in hartje Meppel. Vroeger was dit een bedrijventerrein. Dat is aan het begin van deze eeuw gesaneerd. De gemeente wil dat daar iets nieuws komt.

Ontwikkelaar WVG presenteert daarom een plan voor twaalf luxe huizen aan het water, tot onvrede van omwonenden. Met vijftien gezinnen namen zij een advocaat in de arm en stapten naar de gemeente. “Dit plan past hier niet”, stelt een buurtbewoner. “Ze worden dertien meter hoog! Het ontneemt ons alle lichtinval. Daarnaast kunnen wij ‘s zomers de buren aan de andere kant van het water in hun tuin duidelijk horen praten. Dat wordt nog erger als je daartussen extra huizen gaat bouwen.”

Geen onrecht
Daar is Steven Stienstra van WVG het mee oneens. Volgens hem past het plan goed in de omgeving. “Ik denk dat die omwonenden het een heel mooi plan vinden, maar dat ze het liever niet in hun achtertuin hadden gehad”, reageert hij. “Het worden schitterende huizen. Als ik in Meppel zou willen wonen, zou ik er wel willen wonen.”

“Het is altijd lastig. Vanuit perspectief van de omwonenden snap ik de kritiek”, vervolgt Stienstra. “Wij als professionals kijken er iets anders naar. Voor mijzelf hanteer ik één maat: ik moet de omgeving geen onrecht aandoen door plannen te maken die daar niet passen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt en hoe de gemeente dat voor ogen heeft vind ik het plan bijzonder goed passen op die locatie.”

Daarnaast wijst hij naar de oorspronkelijke plannen die wooncoöperatie Woonconcept in het jaar 2000 had. “Ik heb laatst toevallig weer de stukken bij elkaar gezocht. Toen heeft men een appartementencomplex van 40 meter hoog bedacht. Sindsdien zijn we, in samenspraak met de buurt, de plannen gaan bijschaven. Eerst hebben het teruggebracht naar een toren van 30 meter. Later is het idee van de toren helemaal vervallen en hebben we dertien huizen ontworpen.”

Bijsturen
Ook dat vond de buurt te veel. “Na een informatieavond hebben we dat teruggebracht naar twaalf huizen met meer groene ruimte. Dus eigenlijk hebben we in de loop van het project al veel bijgestuurd op basis van de bezwaren uit de omgeving. Als er nog mogelijkheden waren om verder bij te sturen, hadden we dat al gedaan.”

Uitsluitsel na de zomer
De gemeente is op de hoogte van de kritiek uit de buurt. Dat heeft tot nu toe nog niet tot andere inzichten geleid. “De bewoners in de omgeving hebben een inspraakreactie ingediend. Deze zijn inhoudelijk beoordeeld. Hierop heeft het college besloten de procedure te vervolgen.”

Ook op de definitieve plannen zijn reacties ingestuurd. Deze worden nu door de gemeente beoordeeld en daarna aan de raadsleden voorgelegd. Zij mogen het onderwerp dan afhameren. Uitsluitsel volgt dit jaar, maar ná het zomerreces.

Dit jaar nog bouwen
Stienstra gaat voorlopig door met de voorbereidingen, uitgaande van een positief antwoord van de gemeente. “We hebben altijd goed in contact gestaan met de buurtbewoners”, aldus Stienstra. “Wij snappen elkaars standpunten, we hebben alleen andere belangen. Je kunt nooit een modus vinden waarin iedereen gelukkig wordt, denk ik.”

Wat de projectontwikkelaar betreft, wordt er dit jaar nog gebouwd. “Dat is afhankelijk van de gemeente, maar ik verwacht wel dat ze akkoord gaan. We hebben het traject zorgvuldig doorlopen en kunnen onszelf recht in de spiegel aankijken. Dit plan doet naar eer en geweten niemand onrecht aan.”

Foto Bastian vd Belt