Live uitzending Raadscommissie

Donderdag 19 november 19.30 uur
– Reestmond – herziene begroting 2021
– Algemene plaatselijke verordening wijziging 2020
– Verrekeningssystematiek Regionale Uitvoeringsdienst
Hamerstukken
– Aanpassing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
– Veiligheidsregio – lidmaatschap werkgeversvereniging
U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier via griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Via gemeenteraadmeppel.nl vindt u agenda’s en stukken en kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen.